Yarış Talimatları

Arama

GENEL YARIŞ TALİMATLARI

2019

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) programında yer alan, bu Genel Yarış Talimatı, Tırhandil Cup 2019 Kış Trofesi yarışlarında kullanılacaktır. Yarışlarla ilgili diğer tamamlayıcı bilgiler Yarış İlanı ve Ek Yarış Talimatı/ları ile ilan edilecektir.

1.         UYGULANACAK KURALLAR

1.1.      Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020.

1.2.      2019 TYF İlke Kararları.

1.3.      TYF Reklam Talimatları.

1.4.      TYF Genel Yat Yarış Talimatları (TYF-GYYT) 2019 ilgili maddeleri; TYF Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı; Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı; Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı; Yelken No Tahsis Talimatı; Yelken Hakem Talimatı; Destek Botu Kullanma Talimatı; Yarışın İlanı, ERA GYT 2019 ve varsa yayınlanacak Ek Talimatlar,

1.5.      Devletin geçiş hakkı kurallarının olduğu yerler ile güneşin batışı ve doğuşu saatleri arasında denizde çatışmayı önleyen uluslararası hükümler RRS Bölüm 2 kurallarının yerini alır. Bu gibi durumlarda Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (IRPCAS) uygulanacaktır. Bu süre içinde tekneler gerekli seyir fenerlerini, yelkenler tarafından maskelenmeyecek şekilde yanmış bulunduracaklardır.

1.6.      Yarışın İlanı, işbu ERA-GYT ve Ek-Talimat(lar) maddeleri arasında bir uyuşmazlık tespit edildiğinde, Protesto Komitesi bir düzeltme isteğini görüşmeye başlamadan önce, en adil çözümü bulacak ve duruşmayı bundan sonra açacaktır.

1.7.      Yarış İlanı, ERA-GYT ve varsa Ek Talimatlarının başka dile tercümesi ve yayınlanması sonucunda oluşabilecek uyuşmazlık halinde Türkçe metin esas alınacaktır.

1.8.      Yarış İlanı, ERA-GYT ve Ek talimatlar maddeleri arasında bir çelişki olduğunda tarihi en yeni olan geçerli olacaktır.

1.9.      Kayıt esnasında organizasyon otoritesince her yata iki adet Numara Bandı ve veya Numara Bayrağı verilecektir. Bütün yatlar bu numaraları eğer Numara bandı şeklindeyse sancak ve iskele baş taraflarına eğer bayrak şeklindeyse Teknenin Sancak kısmında ve tüm yarışlar süresince okunabilir şekilde taşıyacaklardır. Bu bayrak ve numaraları taşımayanlar, protesto kurulu tarafından duruşmasız diskalifiye edilecektir.

2.         KAMERA VE ELEKTRONİK DONANIM

2.1.      Tekneler, Organizasyon Otoritesince talep edilmesi durumunda, verilen kamera ve pozisyon belirleyici (transponder) elektronik donanımı belirtilen şekilde taşıyacaktır.

2.2.      Bu tür donanımın kullanımı ve yerleştirileceği yer konusunda talimatlar kulübün resmi web sitesi ve sosyal ağlarda duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi ve takibi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

3.         YARIŞÇILARA DUYURULAR

3.1.      Yarış duyuruları kulübün resmi web sitesi ve sosyal ağlarında duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi ve takibi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

4.         YARIŞ TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

4.1.      Yarış talimatlarında yapılan değişiklikler kulübün resmi web sitesi ve sosyal ağlarda duyurulacak olup bu şekilde yapılmış değişiklikler tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi ve takibi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

4.2.      Yarış Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda bazı değişiklikler sözlü olarak su üstünde ilan edilebilir. Yarış Kurulu, uyarı işaretinden önce, gerekli gördüğü değişiklikleri, önceden ilan edilmiş VHF 09 Kanalından duyurarak yapabilir (RRS 90.2.c). Tüm yarışan tekneler telsiz anonslarını dinlemekle yükümlüdür. Duyuruların alınmaması düzeltme talebi nedeni sayılmayacaktır.

           

5.         KARADA VERİLECEK İŞARETLER

5.1.      Hakem teknesi limanda/marinada bağlı bulunduğu sürece karada verilecek işaretler için resmi işaret direği sayılacaktır.

5.2.      Uluslararası “AP” (erteleme) bayrağı karada iki seda işareti ile toka edildiğinde anlamı: Yarış ertelenmiştir, 1-6 sayı flandırası üzerine toka edildiğinde ise belirtilen saat kadar yarış ertelenmiştir anlamına gelecektir.

Yarış Kurulunca Uyarı İşareti, ‘AP’nin bir seda işareti ile arya edilmesinden en az 30 dakika sonra verilecektir. Bu süre ek yarış talimatında belirtilmek sureti ile değiştirilebilir.

           

6.         YARIŞLARIN PROGRAMI

6.1.      Yarışlar ERA programında belirtildikleri tarihlerde yapılacaktır ve detayları Yarış İlanları ile duyurulacaktır.

6.2.      Gün içinde hedeflenen yarış sayısı en fazla 2 olacaktır, fakat şartların uygun olması durumunda 3. Yarış yapılabilecektir.

           

            Finiş hattında bulunan Yarış Kurulu botunda uluslararası “L” bayrağı toka edildiğinde, “verilecek yeni bir start için start hattına gidiniz’’ anlamına gelecektir

           

7.         SINIFLAR- YARIŞLARIN FORMATI

7.1.      Yarışlar, esas olarak geleneksel yığma veya lamine ahşap malzemelerden inşa edilmiş GEZİ AMAÇLI, YELKENLİ AĞIR DEPLASMAN YATLARI (TIRHANDİL) içindir. Organizasyon komitesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir. Bu kararlar kesindir, itiraz edilemez ve protesto/düzeltme talebi veya sebebi sayılamaz.

7.2.      Yarışlar tüm bölgelere ve yabancı yelkencilere, geçerli yönetmelik ve talimatlara uygun olmak koşulu ile açık olmakla birlikte, Yarış Organizasyon Komitesi, bir teknenin kayıt müracaatını kabul edip etmemekte serbesttir. (ISAF RRS 76.1)

           

8.         SINIF/UYARI BAYRAKLARI

8.1.      Yarışacak sınıfların uyarı işareti, yarış ilanı veya ek talimatında aksi belirtilmedikçe Sarı Renkli bayrak olacaktır.

           

9.         ROTALAR ve ŞAMANDIRALAR

9.1.      Uygulanacak rotalar ilgili yarışın Rota Kartlarında ve/veya Ek Talimatlarında detaylı olarak belirtilecektir. Rota kartlarında belirtilen zamanlar/mesafeler sadece, Yarış Kuruluna rota uzunluğu bakımından yönlendirici olmaları için konulacaktır, hiçbir şekilde zaman/mesafe limiti anlamına gelmezler. Uygulanan rotaların belirtilenden uzun ya da kısa olmaları bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır.

Yarış Kurulu duyurusu kulübün resmi web sitesi ve/veya sosyal ağlarında duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi ve takibi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

10.       START

10.1.    Yarış(lar)ın startı (RRS) Kural 26’ya (değiştirilmiş haline) göre verilecektir. Buna göre:

Turuncu bayrak                     1 seda işareti ile toka Start işlemlerine 5 dakika var

Uyarı   sınıf/grup bayrağı      1 seda işareti ile tokaStarta 5 dakika var

Hazırlık           P-I-Z-Kara bayrak       1 seda işareti ile tokaStarta 4 dakika var

Son dk.            P-I-Z-Kara bayrak       1 seda işareti ile arya            Starta 1 dakika var

Start    sınıf/grup bayrağı      1 seda işareti ile arya            START

            Yarış Kurulu tekneleri, hava şartları veya teknik sebeplerden dolayı start ve/veya finiş hattında pozisyonlarını muhafaza etmek için makine çalıştırabilir, bu durum bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. Bu husus, RRS kural 62.1(a) yı değiştirir.

           

10.2.    Hazırlık işaretinden önce tüm tekneler makinelerini stop etmiş olacaklardır. (Starta 4 dakika kala motor stop.)

10.3.    Kendi start işaretinden sonra 15 dakika içinde start edemeyen tüm tekneler (DNS) puanı alacaklardır. Bu süre yarış ilanı ve/veya ek yarış talimatında açıkça belirtilmek kaydıyla, uygulanacak start işlemleri uyarınca ve özellikle coğrafi rotalı yarışlarda değiştirilebilir. Start hattına geç ulaşmak ve yarışa arkadan başlamak gibi durumlarda teknenin finish derecesi teknenin performans rating in den muaf tutulabilir. Bu karar ve hakem heyeti ve Teknik komite ortak kararı ile alınabilecek bir karardır.

10.4.    RRS Kural 29.1 veya RRS Kural 30.1 i ihlal eden tekneler için Yarış Kurulu komite botunda “X” Kod bayrağını 1 seda işaretiyle toka ederek (RRS Kural 29.1) uyaracak ve VHF Kanal 09’dan OCS olan tekneleri yayınlamaya çalışacaktır (RRS Kural 30.2 ve 30.3 hariç).

VHF Kanal 09’dan duyurunun yapılamaması, zamanında yapılamaması veya tekneler tarafından duyulmaması bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır. (RRS kural 62.1(a) değişikliği). Yarış Kurulunun telsiz duyuruları DIŞ YARDIM sayılmayacaktır.

10.5.    Günün ilk yarışı/yarışları tamamlandıktan sonra verilecek startlarda, günün ilan edilen start saatinde gecikmeler olduğunda, iki yarış arasında veya uzun gecikme aralığı olduğunda sporcuların uyarı işaretine dikkatini çekmek amacıyla bir seda işareti ile Turuncu Bayrak toka edilecek; uyarı işaretinden önce en az 5 dakika tokada kalacaktır. Start işlemleri tamamlandıktan en az 4 dakika sonra Turuncu Bayrak seda işaretsiz arya edilecektir.

10.6.    Yarışlarda, Yarış Komitesi start teknesinde ölçülen ortalama rüzgar kuvveti 5 knot altında ve 25 knot üzerinde olduğunda start verilmeyecektir.

10.7.    Her tekne starttan önce start hattındaki Komite teknesinin yakınına gelerek numarasını yazdıracaktır ve yazıldığından emin olacaktır.

11.       STARTTAN SONRA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ

            Starttan sonra rota değişikliği, RRS Kural 33’e uygun olarak, şamandıranın Yarış Kurulu tarafından yeni pozisyonuna taşınması veya yeni şamandıra atılması şeklinde yapılacaktır.

12.       FİNİŞ

            Finiş Hattı tarifi, ilgili yarışın rota kartlarında veya Ek Talimatlar ile ilan edilecektir.

12.1.    Finiş hattında bulunan Yarış Kurulu teknesinde uluslararası “L” kod bayrağı toka edildiğinde, “verilecek yeni bir start için start hattına gidiniz’’ anlamına gelecektir.

12.2.    Finiş zamanı, teknenin, ekipmanının veya ekibinin normal seyir pozisyonunda Finiş Hattını ilk kestiği andır (bakınız RRS Tanımlamalar). Ancak tekne finiş hattından tümüyle neta oluncaya kadar RRS Kurallarına uymakla yükümlüdür.

12.3.    Finiş Kurulunca her sınıfın ilk finiş yapan teknesi için bir seda işareti verilecektir. Bu işaret finiş zaman limitinin başladığını ifade eder. Bu işaretin verilememiş olması bir Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır.

12.4.    Finiş Hattındaki Kurul Botu pozisyonunu aldığında mavi bayrak toka edecektir.

12.5.    Eğer Yarış Kurulu RRS Kural 32.1 uyarınca rotayı kısaltırsa, S bayrağını iki seda işareti ile beraber toka edecek ve uygulama aşağıdaki gibi yapılacaktır :

a) Bir dönüş şamandırasında, şamandıra ile S bayrağı toka edilmiş direk arasında;

b) Her turun sonunda teknelerin geçmesi gereken bir hatta, o hat ;

c) Bir kapıda, kapı şamandıraları arasında

Rota kısaltması lider teknenin finiş hattını kesmesinden önce ilan edilecektir. Kısaltılmış rota finişinin görsel işaretleri arasında mavi bayrak kullanılmaz.

12.6.    Finiş zaman sınırları yarış ilanı ve/veya ek talimatlarda yayınlanacaktır. Aksi bildirilmedikçe finish zamanı 17.30 dur.

12.7.    Finiş deklarasyonu verme zorunluluğu yoktur.

13.       CEZA SİSTEMLERİ

13.1     RRS Bölüm 2 ve/veya Kural 31 kurallarını ihlal eden tekne/tekneler, Bir Ceza dönüşü(360) kullanabilir veya RRS 44.3 te belirtilen puan cezasını seçebilir. Bu ceza puanında sarı bayrak kuralı aranmaz ve telsizle beyan esas alınır. Tekneler Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu dolduracaklardır. Deklarasyon vermeyen tekne/tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.

13.2     Start cezaları, RRS 30.1-30.3-30.4 olarak uygulanır fakat teknenin ceza dönüşünü yapmaması durumunda finish süresine % 10 ek süre ilave edilir. Teknenin hiçbir şekilde rate hesaplamasına ceza girilmez ve rate hesaplarında gerçek finish zamanı esas alınır.

14.       ZAMAN SINIRI

            Yarış İlanında aksi belirtilmedikçe coğrafi rotalarda zaman sınırı tüm sınıflar için gün batımına kadardır.

Şamandıra yarışlarında zaman sınırı ilk finiş yapan tekneden sonra 45 dakikadır.

14.1.    Yerel saate göre gün batımından sonra, yarışlara devam edilmeyecektir.

Ancak herhangi bir sınıf veya guruptaki bir tekne gün batımından önce finiş yaparsa, ilgili sınıf veya guruptaki tekneler için finiş zaman limiti, o teknenin finiş zamanından itibaren 30 dakika uzatılacaktır.

14.2.    Verilen zaman sınırları içinde ilgili sınıf/gurup ta hiçbir tekne finiş yapamazsa (RRS Kural 35) o sınıf/gurup için yarış abandone edilir.

14.3.    Zaman sınırı içinde yarışı bitiremeyen tekne/tekneler duruşmasız olarak Finiş Yapmadı (DNF) puanı alacaktır. (Bu husus RRS Kural 35, A4 VE A5’i değiştirir).

14.4.    Yarış Komitesi gerekli gördüğü takdirde zaman sınırını uzatma yetkisine sahiptir. Coğrafi rotalı yarışlarda zaman sınırına 1 saat kala finiş yapan tekne yok ise zaman sınırını 30 dk. uzatabilir ve VHF Kanal 09 ile yarışan teknelere duyurur.

Duyuruların alınıp alınmaması ve/veya Yarış Komitesinin zaman sınırını uzatması veya uzatmaması bir düzeltme isteği nedeni sayılmayacaktır.

15.       PROTESTOLAR VE DÜZELTME TALEPLERİ

            Protesto vermek niyetinde olan tekne RRS 61.1(a)’ya uygun hareket etmesine ilave olarak diğer tekne/tekneleri mümkün olan ilk fırsatta VHF telsizi ile 09. Kanaldan, veya diğer şekilde bilgilendirecektir ve Finiş Hattındaki görevlilere protesto niyetini ve hangi tekneyi(leri) protesto ettiğini mümkün olan en kısa zamanda bildirecektir. (RRS Kural 61.1(a) değişikliği)

15.1.    Protesto/Düzeltme Talebi formları Yarış Ofisinden temin edilecek ve Protestolar ile Düzeltme Talepleri, ilan edilen protesto zaman sınırı içinde Yarış Ofisine teslim edilecektir.

15.2.    Protesto Zaman Sınırı Yarış Kurulu Start teknesinin karaya bağlanma saatinden itibaren 60 dakikadır. Protesto Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bu zaman sınırını uzatabilir veya Ek talimat ile kısaltabilir veya yeniden düzenleyerek ilan edebilir.

15.3.    Yarış Kurulu veya Protesto Kurulu tarafından verilen protestolar Kural 61.1(b) ve (c) uyarınca, aynı protesto zaman sınırı içinde Yarış Ofisine verilerek resmi ilan panosunda ilan edilecektir.

15.4.    Protesto teminatı 200 TL dir. Protesto edenin duruşma sonucu haklı olması durumunda teminat iade edilir, aksi durumda ise organizasyon otoritesince irad kaydedilir.

15.5.    Puanlama ve Rating sistemine yapılacak olan Protesto ve itirazlar veya Düzeltmeler yazılı form ile düzenlenmiş olup Organizasyon komitesine ithafen düzenlenebilir. Bunun sonucunda organizasyon komitesi toplanıp varsa düzeltmeye gerek durum, tüm düzeltmeleri sonuçlara etki etse dahi yapma yetkisine sahiptir.

15.6.    Protestolara/Düzeltme Taleplerine sadece ilan edilen mahallerde bakılacaktır.

15.7.    Protesto zaman sınırının dolmasından sonra 30 dakika içinde duruşma saatleri ve yeri resmi sosyal medya kanallarında duyurulacaktır. Resmi ilan panosundaki bu duyuruyu takip etmek ve duruşma saatinde hazır bulunmak yarışçıların sorumluluğundadır. Protesto Kurulu duruşmaları veriliş sırası ile görüşmeye gayret gösterecektir.

15.8.    RRS Kural 66 (Duruşmanın Yeniden Açılması), aşağıdaki ilave değişiklikler ile uygulanacaktır ”Duruşma Tarafları, yarışların veya uygulandığında seçme serisi yarışlarının son günü;

   a) Konu bir gün önceki duruşma ile ilgili ise, protesto zaman sınırı içinde,

   b) Konu son gün ile ilgili ise kararın tebliğinden itibaren 30 dakika içinde

yeniden duruşma açılması talebinde bulunabileceklerdir”.

           

16.       TEMYİZ HAKKI

            RRS Kural 70,4 uygulaması dışında, bir protesto duruşmasına katılan taraf, Protesto Kurulunun kararını benimsemediği takdirde RRS Ek-R uyarınca Temyiz Hakkını kullanabilir.

16.1.    Temyiz ücreti ilgili yarışın kayıt ücreti kadar olup Türkiye Yelken Federasyonu hesabına yatırılmalıdır.

16.2.    Bir kararı temyiz edecek taraf, RRS Ek-R uyarınca hazırlayacağı Temyiz Başvurusunu bu ekte belirtilen evraklar ve banka dekontu ile beraber kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde TYF Başkanlığı Ankara Merkez Bürosu adresine gönderecektir.

16.3.    Temyiz talebini alan TYF; süre ve gerekli belgelerin kontrolünü yaptıktan sonra Merkez Hakem Kurulu vasıtasıyla Temyiz Kurulunu oluşturacak, Temyiz Duruşmasında bulunacak üyelerin masrafları karşılığı belirlenecek nakdi teminatı müracat edenden talep edecektir. Bu nakdi teminat, talep tarihinden itibaren yedi gün içinde yatırılmadığı takdirde temyiz başvurusu iptal edilecek ve temyiz ücreti irad kaydedilecektir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra TYF Temyiz Duruşması ile ilgili olarak duruşmanın yapılacağı tarih ve yeri:

   a) İlgili taraflara,

   b) Temyiz Kurulu üyelerine,

   c) Tanıklara,

   d) İlgili yarısın Protesto Kurulu Başkan ve Üyelerine yazı ile bildirecektir.

17.       HANDİKAP SİSTEMİ

Bu yarışta performansa bağlı handikap sistemi uygulanacaktır. Bir yarışta yarışan teknelerin Ortalama sürelerinin bir teknenin ham finish saniyesine bölünmüş haline teknenin etap rate i denir. Bu etap rate leri geçmiş yıl etap rate leriyle ve ^ değerlerle harmanlanarak yeni yarış rate ini oluşturur. Her bir yarışta geçmiş yarışların etkisi altında yeni ratingleri oluşur.

           (((RateÖncekiYıl × 4(ek)) + (1.yarış etaprate^değer) + eğer varise (2. yarış etaprate^değer))))

                           ÷

           4+etap sayısı

                 =

           Yeni Rate

          

Teknik komitenin toplu kararı ile kış trofesinde her ayak sonunda rate ler sabitlenecek ve bir sonraki ayakta kullanılmak üzere yeni rate ler oluşturulacaktır. Bu kurala Yarışa ilk katılan tekneler geçerli değildir ve aşağıda yeni katılan tekneler için uygulanacak kural bütünü uygulanır.

Yarışa ilk kez katılan tekne için;       

İlk yarışında performans değerlerini ölçebilmek adına belirli noktalardan süre verileri toplanır. Eğer mümkünse bu veriler şamandıra yarışında şamandıra dönüşlerinden, coğrafi yarış ise ada ve burun dönüşlerinden alınacaktır. Var ise en iyi 3 verinin yok ise 2 verinin ^ortalamasından yok ise ^yarış süresi üzerinden ratelendirilecektir. Yarış içerisindeki toplanan verilerden en kötü performanslı olan veri atılır. Eğer sonraki gün yarış yapılamaz ise bu rateler teknenin gelecek ayaktaki yarışa başlangıç rate i olacaktır.

Örneklersek

1.YARIŞTAN 1,10

1.YARIŞTAN 1,00

1.YARIŞTAN 1,05

1.YARIŞTAN 0,80

Yukarıdaki şamandıra dönüş verilerini ^ değer ile elde emiş olduğumuz veriler kabul edelim ve en kötü olan 0,85 lik veriyi attığımızı düşünelim.

Bu verilere göre teknenin 1. Yarışında en iyi 3 verinin ortalaması olan 1,05 ile sıralandırılacaktır.

2.yarışta ise en iyi 3 veri ve 1.yarışta elde ettiği etap rate in ortalaması ile yarışacaktır.

3.yarışta ise en iyi 3 veri, 1.yarışta elde ettiği etap rate,2.yarışta elde ettiği etap rate in ortalaması ile yarışacaktır.

3 yarışını tamamlayan teknenin rate i 4. yarışından itibaren her ayak olmak üzere sabitlenir.

17.1.    En düşük düzeltilmiş zamana (CT) sahip tekne galip ilan edilecektir. Düzeltilmiş zaman (CT) hesaplamalarında virgülden sonraki saniye (50 ve üzeri ise bir üst değere) yuvarlanacaktır.

17.2.    Sonuç hesaplaması ve değerlendirilmesi TOT sistemine göre yapıldığından rotalarda belirtilen mesafeler sadece bilgi için olup, hesaplamalarda kullanılmamaktadır. Mesafelerin ilan edilenlerden az ya da fazla olması Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır.

18.       PUANLAMA

            Puanlama ve derecelendirme ilgili yarışa ait yarış ilanında belirtildiği gibi olacaktır.

18.1.    RRS Ek - A4 Az Puan Sistemi kullanılacaktır.

18.2.    Bir tekneye puan cezası verildiğinde bu teknenin puanı DSQ dan daha kötü olmayacaktır.

18.3.    Eşitlik halinde ISAF Kuralları RRS Ek A7 ve A8 uygulanacaktır.

18.4.    Yarış Kurulunun bir hatası sonucu, sıralamaya itiraz eden tekne, bu başvurusunu, Yarış Ofisinden temin edeceği “Finiş Sıralaması Düzeltme Talep Formu” ile Yarış Kurulu’na yapacaktır. Bu başvurusundan sonuç alamadığı takdirde, Düzeltme Talebi hakkı saklıdır.

18.5.    Trofede puan atma uygulanacaktır. 4-7 yarış tek atma, 8-11 çift atma, 12-15 üç atma 16 ve fazlası 4 atma uygulanacaktır.

Ödüller genel klasman ve özel ödüllerden oluşur. Trofe sonunun da Genel klasman daki ilk beş yata verilir ve ayrıca her etap sonunda dereceye giren ilk üç tekne ye verilir.

19.       EMNİYET KURALLARI

            Yarışacak teknelerde, bulunması gereken tüm emniyet malzemesi ve ekipmanın yarışlar süresince mevcut bulundurulması teknenin kendi sorumluluğundadır.

19.1.    Yarıştan çekilen tekne(ler) en kısa zamanda VHF Kanal 09’dan Yarış Kurulunu bilgilendirecektir ve mesajın alındığından emin olacaktır. Buna uymayan tekneler hakkında Yarış Kurulu RRS Kural 2 uyarınca protesto verebilir.

19.2.    RRS Kural 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun, Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile startta veya herhangi bir dönüş şamandırasında uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can yeleklerinin tüm yarışlar sırasında giyilme mecburiyetini belirtecektir.

Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kılar. (RRS 27.1 değişikliği)

19.3.    Antrenör / Takip botları, TYF Destek Botu Kullanma Talimatında belirtilen teçhizat olmadan suda görev alamayacaklar, su üstünde görev yapan tüm personel can yeleği takacaktır.

19.4.    2017 ERA Genel Yarış Talimatları madde 20.2 ihlallerinde bu tekneler Yarış Komitesi tarafından duruşmasız olarak diskalifiye edileceklerdir. (RRS kural 63.1 değişikliği)

20.       EKİP VE EKİPMAN SINIRLAMA VE DEĞİŞİMLERİ

20.1     Yarışlar süresince her teknede en az 3 kişilik bir ekip daimi ve fiilen bulunacaktır.

20.2.    Kayıt formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa değişiklikler en geç, yarışın ilan edilen start saatinden bir saat önce Yarış Ofisine veya Yarış Kuruluna yazılı olarak bildirilecektir.

20.3.    Yarış Kurulu veya Protesto Kurulunun yazılı izni olmaksızın, ekip ve ekipman değişimi yapılamaz.

20.4.    Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi veya yetki verdiği sorumlu kişisi, şahsen teknede bulunacaktır. Kayıt yaptıran kişi, aynı yarışta veya bir seri yarışta başka bir teknede bulunamaz. Bu durum, her iki tekne için Protesto Kurulu kararı uyarınca DSQ ile cezalandırılabilir.

21.       ÖLÇÜ ve DENETLEMELER

            Tekne ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliği ve teknenin sertifikasına uygun şekilde muhafazasından tekne sahibi sorumludur.

21.1.    Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Kurulu Başkanının veya tayin ettiği ölçücünün isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler.

22.       REKLAM

            Tekneler, Organizasyon Otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemelerini taşımak zorundadırlar. Bu husustaki uygulama resmi ilan panosunda yarıştan bir gün önce duyurulacaktır.

22.1.    Reklam taşıyan tekneler kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF Reklam Talimatı’na uygun belgelerini vereceklerdir.

23.       YARIŞ KURULU TEKNELERİ

            Yarış Kurulu görevli tekneleri ‘RC’ bayrağı taşırlar.

Bu hususun eksikliği, Düzeltme Talebi nedeni sayılmayacaktır.

24.       SUYA ÇÖP ATILMASI

            Tekneler kesinlikle çöplerini suya atmayacak, muhafaza edeceklerdir. Aksine hareket edenler için Protesto Kurulu işlem yapacaktır.

25.       TELSİZ İLETİŞİMİ

            Yarışlar süresince teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince VHF Kanal 09 de açık olması şarttır.

25.1.    Telsiz ve/veya telefon ile üçüncü şahıslarla temas kurarak yarışlara yön verilmesi ve yardım edilmesi veya yardım alınması yasaktır.

25.2.    Tekneler yarışlar süresince telsizle özel gönderme yapamaz, diğer tüm teknelere yönelik olmayan özel telsiz konuşmalarını dinleyemezler. Bütün tekneler VHF 09. kanalda kalacaklardır. Bu kanalda yarışla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili olmayan şahsi konuşmalar yapılırsa, Protesto kurulu tekne hakkında cezai işlem yapabilir.

25.3.    Yarış Kurulunun herhangi bir telsiz çağrısına cevap verme zorunluluğu yoktur.

26.       ÖDÜLLER

            Ödüller ilgili yarışın ilanında belirtiği şekilde verilecektir

27.       SORUMLULUK

            Her yarışçı, hava ve deniz koşullarını göz önünde bulunduracak ve yarışlara yalnız kendi kişisel sorumluluğu altında katılacaktır.(Bak. ISAF RRS Kural 4 – Yarışma Kararı).

Bu yarışları düzenleyen ERA Yelken Kulübü, Sponsorları, Yarış ve Protesto Komiteleri, hakemler ve gönüllüler, yarışlarda veya bunlara ait çalışmalarda, yarış talimatları, yarış rotası ve alınan kararlardan teknelere, yarışanlara, skipper veya ekibe dolaylı veya dolaysız olarak, yarış öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir kayıp, zarar, hasar, ölüm ve sakatlıklar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Özellikle tekne sahipleri ve sorumlu kişileri;

a)         Ekiplerinin tüm sorumluluğunu (sigorta dahil) ve teknelerin denize dayanıklılığı ile emniyetli seyir sorumluluğunu üstlendiklerini ve start edip etmemek, yarışa devam edip etmemek sorumluluk ve kararının kendilerine ait olduğunu (Bakınız ISAF RRS Kural 4), kayıt formundaki imzaları ile peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

b)         Yarışın, 2017 ERA Genel Yarış Talimatları Md.1’de yazılı kurallarla idare edileceğini, bu kurallara uygun olarak verilen cezaları ve herhangi bir işlemi ve duruşmanın yeniden açılması işleminin yukarıdaki kurallar içinde saklı kalması şartı ile ve bu kurallara göre verilecek kesin kararı ve bu kesin kararlarla ilgili olarak kurallarda öngörülmeyen adli makamlara veya mahkemeye başvurmamayı kabul ve taahhüt ederler (Bakınız ISAF RRS Kural 3.c).

c)         Bu sorumlulukları gereğince denize açılmadan ve her yarışın startından önce bu hususta ekiplerinin dikkatini çekmekle yükümlüdürler.

d)         Kayıt veren ve ilgili formu imzalayan her tekne sahibi ve/veya sorumlu kişisi yukarıda bildirilen sorumlulukları peşinen kabullenmiş olacaktır.

27.1.    Yarış Kurulu ve diğer görevliler, yelken faaliyetlerinin gerçekleştiği hava ve deniz koşullarının özelliklerini bilerek, yarışlarda kendi rızaları ile görev aldıklarını peşinen kabul etmiş sayılır.

27.2.    Sporcuların, yarış alanı, konaklama tesislerindeki her türlü hal ve davranışlarından tekne sahibi veya yetki verdiği sorumlu kişi sorumludur. Aykırı hareket edenler hakkında Protesto Kurulunca gerekli cezai işlem yapılacaktır.

28.       SİGORTA

            Katılımcılar, teknelerinin, yarışlar sırasında olabilecek her türlü hasarı karşılayacak, üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk ve yarış klozu içeren, geçerli bir sigorta kapsamında olduğunu, yarışlara kayıt yaptırmak suretiyle beyan etmiş sayılacaktır.

Yarış Organizasyon Komitesi