Yarış İlanı

Arama

OTOKAR 2018 TIRHANDİL KIŞ TROFESİ

2-3 ARALIK 2017 YARIŞ İLANI

1.                 UYGULANACAK KURALLAR

1.1.     Uluslararası Yelken Federasyonu (WORLD SAILING) Yelken Yarış Kuralları (RRS)    2017–2020

1.2.     ERA Bodrum Yelken Kulübü Genel Yarış Talimatları2018

1.3.     Trofe Ön Yarış İlanı, bu Yarış İlanı ve yayınlanacak Ek yarıştalimatları

1.4.     Uygulanacak kural ve talimatlardan en son güncelleştirilmiş hali geçerli olacaktır. Çelişki halinde en son güncellenmiş olan ve Türkçe metin geçerli olacaktır.

2.                 YARIŞÇILARA DUYURULAR

2.1.     Yarış duyuruları kulübün resmi web sitesi (www.tirhandilcup.com) ve sosyal ağ hesaplarında duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır.  Bu duyuruların incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

2.2.     Yarış Sekreterliği ERA Ofisinde olacaktır.

3.                 YARIŞ TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

3.1.     Kulübün resmi web sitesi ve sosyal ağlarında duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır.  Bu duyuruların incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.

3.2.     Yarış Komitesinin gerekli gördüğü durumlarda bazı değişiklikler sözlü olarak su üstünde ilan edilebilir. Yarış Komitesi, uyarı işaretinden önce, gerekli gördüğü değişiklikleri,  önceden ilan edilmiş VHF 09 Kanalından duyurarak yapabilir (RRS 90.2.c). Tüm yarışan tekneler telsiz anonslarını dinlemekle yükümlüdür. Duyuruların alınmaması düzeltme talebi nedeni sayılmayacaktır.

4.                 KARADA VERİLECEK İŞARETLER

Hakem teknesi limanda/marinada bağlı bulunduğu sürece, karada verilecek işaretler için resmi işaret direği sayılacaktır.

5.                 REKLAM

5.1.     Katılımcılar, Yarış Organizasyon Komitesi tarafından sağlanacak yarış sponsoruna ait flama yada reklam materyallerini organizasyonun belirttiği şekilde sergilemek zorundadır.

5.2.     Diğer sponsorların reklamını taşıyan tekneler kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF’den temin edecekleri reklam taşıma belgelerini vereceklerdir.

6.                 KATILIMŞARTLARI VE KAYIT

6.1.     Yarışlar, esas olarak geleneksel yığma veya lamine ahşap malzemelerden inşa edilmiş GEZİ AMAÇLI, YELKENLİ AĞIR DEPLASMAN YATLARI (TIRHANDİL)  içindir. 

6.2.     Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış olarak, kayıt ücreti  ile beraber  ERA yarış sekreterliğine, en geçte  2 Aralık Cumartesigünü saat 10:00 a  kadar   Brifingte  Yarış  Sekreterliğine teslimedeceklerdir.

6.3.     Tekne kayıt ücreti 100TL’dir.

Briefing başlama saatine kadar yazılı ve ıslak imzalı kaydını yaptırmamış veya kayıt ve varsa geçici lisans (Bkz. 6.8) bedellerini yatırmamış tekneler yarışlara giremezler.

6.4.     Organizasyon komitesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir.

6.5.     Teknelerdeki yarışçıların 2017 yılı için vizeli Sporcu Lisansı olmak zorundadır. Geçerli lisansı olmayan yarışçılara geçici sporcu lisansı ERA Yarış Sekreterliği’nce çıkartılacak ve lisansı olmayan yarışçı kaydı kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2017 yılı için tespit edilen geçici lisans ücreti 50TL’dir.   Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu sporcularda lisans aranmaz.

6.6.     Yarışlar tüm bölgelere ve yabancı yatçılara açıktır.

7.                 PROGRAM:

7.1.        Otokar Tirhandil CupKışTrofesi1.Ayak:

02.12.2017

Saat 10:00 -

SkippersBriefing ve Kayıtların Kapanışı

02.12.2017

Saat 12:00 -

Yarışların ilk start saati.

03.12.2017

Saat 12:00 -

 Yarışların ilk start saati.

 

Yarış günleri saat 16:30 dan sonra Uyarı İşareti  ile yarış verilmeyecektir.

7.2.        Rotalar: Brifing sırasında açıklanacak, programa göre uygulanacak olup, yarış kurulu hava koşullarına göre hangi rota(lar)yı uygulayacağını ilan ederek duyuracaktır.

8.                 CEZASİSTEMLERİ

8.1.     RRS Bölüm 2 ve/veya Kural 31 kurallarını ihlal eden tekne/tekneler, Bir Ceza dönüşü(360) kullanabilir  veya RRS 44.3 te belirtilen puan cezasını  seçebilir. Bu ceza puanında sarı bayrak kuralı aranmaz ve telsizle beyan esas alınır. Tekneler Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu dolduracaklardır. Deklarasyon vermeyen tekne/tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.

8.2.             Start cezaları, RRS 30.1-30.3-30.4 olarak uygulanır fakat teknenin ceza dönüşünü yapmaması durumunda finish süresine % 10 ek süre ilave edilir. Teknenin hiçbir şekilde rate hesaplamasına ceza girilmez ve rate hesaplarında gerçek finish zamanı esas alınır.

9.                 EKİPSINIRLAMALARI

Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az üç olacak ve üst sınır uygulanmayacaktır.

10.              ÖLÇÜ veDENETLEMELER
Tekneler, yarıştan önce veya sonra performans değerlendirmeleri için ölçüme tabi tutulabilirler.

11.              EMNİYET KURALLARI

11.1.   Yarışacak teknelerde, bulunması gereken tüm emniyet malzemesi ve ekipmanın yarışlar süresince mevcut bulundurulması teknenin kendi sorumluluğundadır.

11.2.   Yarıştan çekilen tekne(ler) en kısa zamanda VHF Kanal 09’dan Yarış Kurulunu bilgilendirecektir ve mesajın alındığından emin olacaktır. Buna uymayan tekneler hakkında Yarış Kurulu RRS Kural 2 uyarınca protesto verebilir.

11.3.   RRS Kural 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun, Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile startta veya herhangi bir dönüş şamandırasında uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can yeleklerinin tüm yarışlar sırasında giyilme mecburiyetini belirtecektir.Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kılar.(RRS 27.1 değişikliği)

11.4.   Antrenör / Takip botları, TYF Destek Botu Kullanma Talimatında belirtilen teçhizat olmadan suda görev alamayacaklar, su üstünde görev yapan tüm personel can yeleği takacaktır.

Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kılar.(RRS 27.1 değişikliği)

2017 ERA Genel Yarış Talimatları madde 20.2 ihlallerinde bu tekneler Yarış Komitesi tarafından duruşmasız olarak diskalifiye edileceklerdir. (RRS kural 63.1 değişikliği)

12.              PUANLAMA VE ÖDÜLLER

12.1 RRS Ek - A4 Az Puan Sistemi kullanılacaktır.

12.2Bir tekneye puan cezası verildiğinde bu teknenin puanı DSQ dan daha kötü olmayacaktır.

12.3Eşitlik halinde ISAF Kuralları RRS Ek A7 ve A8 uygulanacaktır.

12.4.Yarış Kurulunun bir hatası sonucu, sıralamaya itiraz eden tekne, bu başvurusunu, Yarış Ofisinden temin edeceği “Finiş Sıralaması Düzeltme Talep Formu” ile Yarış Kurulu’na yapacaktır. Bu başvurusundan sonuç alamadığı takdirde, Düzeltme Talebi hakkı saklıdır.

12.5                Trofede puan atma uygulanacaktır.

4-7 yarış  tek atma, 8-11 çift atma, 12-15 üç atma 16 ve fazlası 4 atma uygulanacaktır.

Ödüller genel klasman ve özel ödüllerden oluşur. Trofe sonunun da  Genel klasman daki ilk beş yata verilir ve ayrıca her etap sonunda dereceye giren ilk üç tekne ye verilir.

13.              SORUMLULUK

Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar (Bakınız 2017 Kış Trofesi Genel yarış talimatları sorumluluk maddesi). Tekne sorumlusu kayıt formunu imzalamakla, kendisinin ve teknede bulunan tüm ekibinin bu kural ve talimatları okuduklarını ve sorumluluklarını peşinen kabul ve taahhüt  ederler.

14.              SİGORTA
Yarışlara katılan her tekne geçerli bir Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortasına sahip olmalıdır.

15.              DİĞER HUSUSLAR
Yarış ile ilgili sorularınız için ERA Yarış Ofisi’ne müracaat ediniz.

Tel :   0252 316 23 10

Fax  : 0252 316 53 38

Mobil: 0543 513 09 39

E-mail: era@erayelken.org        

ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ  ORGANİZASYON KOMİTESİ

1Aralık 2017