Yarış İlanı

Arama

OTOKAR TIRHANDİL CUP 2019 HALİL ÜNVER KIŞ TROFESİ

16-17 Mart 2019
YARIŞ İLANI

1. UYGULANACAK KURALLAR
1.1. Uluslararası Yelken Federasyonu (WORLD SAILING) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020.
1.2. ERA Bodrum Yelken Kulübü Genel Yarış Talimatları 2019.
1.3. Trofe Ön Yarış İlanı, bu Yarış İlanı ve yayınlanacak Ek yarış talimatları.
1.4. Uygulanacak kural ve talimatlardan en son güncelleştirilmiş hali geçerli olacaktır. Çelişki halinde en son
güncellenmiş olan ve Türkçe metin geçerli olacaktır.
2. YARIŞÇILARA DUYURULAR
2.1. Yarış duyuruları kulübün resmi web sitesi (www.tirhandilcup.com) ve sosyal ağ hesaplarında duyurulacak olup bu
şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi her
yarışçının kendi sorumluluğundadır.
2.2. Yarış Sekreterliği ERA Ofisinde olacaktır.
3. YARIŞ TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
3.1. Kulübün resmi web sitesi ve sosyal ağlarında duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış
Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.
3.2. Yarış Komitesinin gerekli gördüğü durumlarda bazı değişiklikler sözlü olarak su üstünde ilan edilebilir. Yarış Komitesi,
uyarı işaretinden önce, gerekli gördüğü değişiklikleri, önceden ilan edilmiş VHF 09 Kanalından duyurarak yapabilir
(RRS 90.2.c). Tüm yarışan tekneler telsiz anonslarını dinlemekle yükümlüdür. Duyuruların alınmaması düzeltme talebi
nedeni sayılmayacaktır.
4. KARADA VERİLECEK İŞARETLER
Hakem teknesi limanda/marinada bağlı bulunduğu sürece, karada verilecek işaretler için resmi işaret direği sayılacaktır.
5. REKLAM
5.1. Katılımcılar, Yarış Organizasyon Komitesi tarafından sağlanacak yarış sponsoruna ait flama yada reklam materyallerini
organizasyonun belirttiği şekilde sergilemek zorundadır.
5.2. Diğer sponsorların reklamını taşıyan tekneler kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF’den temin edecekleri reklam
taşıma belgelerini vereceklerdir.
6. KATILIM ŞARTLARI VE KAYIT
6.1. Yarışlar, esas olarak geleneksel yığma veya lamine ahşap malzemelerden inşa edilmiş GEZİ AMAÇLI, YELKENLİ AĞIR
DEPLASMAN YATLARI (TIRHANDİL) içindir.
6.2. Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış olarak, kayıt ücreti ile beraber ERA yarış
sekreterliğine, en geçte 15 Mart Cuma günü saat 16:00’a kadar Brifingte Yarış Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
6.3. Tekne kayıt ücreti 200 TL’dir.
Briefing başlama saatine kadar yazılı ve ıslak imzalı kaydını yaptırmamış veya kayıt ve varsa geçici lisans (Bkz. 6.8)
bedellerini yatırmamış tekneler yarışlara giremezler.
6.4. Organizasyon komitesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, birleştirme veya ortadan
kaldırma yetkisine sahiptir.
6.5. Teknelerdeki yarışçıların 2019 yılı için vizeli Sporcu Lisansı olmak zorundadır. Geçerli lisansı olmayan yarışçılara geçici
sporcu lisansı ERA Yarış Sekreterliği’nce çıkartılacak ve lisansı olmayan yarışçı kaydı kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2019 yılı için tespit edilen geçici lisans ücreti 75 TL’dir. Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı uyruklu sporcularda lisans
aranmaz.
6.6. Yarışlar tüm bölgelere ve yabancı yatçılara açıktır.

Sayfa 2 / 3

TIRHANDİL CUP 2019 KIŞ TROFESİ
IV. AYAK YARIŞ İLANI

7. PROGRAM :
7.1. Otokar Tirhandil Cup Kış Trofesi 4. Ayak:
15.03.2019 Saat 16:00 - Skippers Briefing ve Kayıtların Kapanışı (Milta Bodrum

Marina, B.A.Y.K. ofis önü)
16.03.2019 Saat 11:00 - Yarışların ilk start saati.
17.03.2019 Saat 11:00 - Yarışların ilk start saati.

Yarış günleri saat 14:30 dan sonra Uyarı İşareti ile yarış verilmeyecektir.
7.2. Rotalar: Brifing sırasında ve sosyal ağ hesaplarında açıklanacak, programa göre uygulanacak olup, yarış kurulu hava
koşullarına göre hangi rota(lar)yı uygulayacağını ilan ederek duyuracaktır.

8. CEZA SİSTEMLERİ
8.1. RRS Bölüm 2 ve/veya Kural 31 kurallarını ihlal eden tekne/tekneler, Bir Ceza dönüşü (360) kullanabilir veya RRS 44.3
te belirtilen puan cezasını seçebilir. Bu ceza puanında sarı bayrak kuralı aranmaz ve telsizle beyan esas alınır. Tekneler
Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu dolduracaklardır. Deklarasyon vermeyen tekne/tekneler ceza alternatifi
kullanmamış sayılacaktır.
8.2. Start cezaları, RRS 30.1-30.3-30.4 olarak uygulanır fakat teknenin ceza dönüşünü yapmaması durumunda finish
süresine % 10 ek süre ilave edilir. Teknenin hiçbir şekilde rate hesaplamasına ceza girilmez ve rate hesaplarında gerçek
finish zamanı esas alınır.
9. EKİP SINIRLAMALARI
Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az üç olacak ve üst sınır uygulanmayacaktır.
10. ÖLÇÜ ve DENETLEMELER
Tekneler, yarıştan önce veya sonra performans değerlendirmeleri için ölçüme tabi tutulabilirler.
11. EMNİYET KURALLARI
11.1. Yarışacak teknelerde, bulunması gereken tüm emniyet malzemesi ve ekipmanın yarışlar süresince mevcut
bulundurulması teknenin kendi sorumluluğundadır.
11.2. Yarıştan çekilen tekne(ler) en kısa zamanda VHF Kanal 09’dan Yarış Kurulunu bilgilendirecektir ve mesajın alındığından
emin olacaktır. Buna uymayan tekneler hakkında Yarış Kurulu RRS Kural 2 uyarınca protesto verebilir.
11.3. RRS Kural 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun, Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile startta veya herhangi bir dönüş
şamandırasında uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can yeleklerinin tüm yarışlar
sırasında giyilme mecburiyetini belirtecektir. Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm
zamanlarda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kılar.(RRS 27.1 değişikliği)
11.4. Antrenör / Takip botları, TYF Destek Botu Kullanma Talimatında belirtilen teçhizat olmadan suda görev alamayacaklar,
su üstünde görev yapan tüm personel can yeleği takacaktır.
Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin giyilmesini
zorunlu kılar.(RRS 27.1 değişikliği)
2019 ERA Genel Yarış Talimatları madde 20.2 ihlallerinde bu tekneler Yarış Komitesi tarafından duruşmasız olarak
diskalifiye edileceklerdir. (RRS kural 63.1 değişikliği)

12. PUANLAMA VE ÖDÜLLER

Sayfa 3 / 3

TIRHANDİL CUP 2019 KIŞ TROFESİ
IV. AYAK YARIŞ İLANI

12.1. RRS Ek - A4 Az Puan Sistemi kullanılacaktır.
12.2. Bir tekneye puan cezası verildiğinde bu teknenin puanı DSQ dan daha kötü olmayacaktır.
12.3. Eşitlik halinde ISAF Kuralları RRS Ek A7 ve A8 uygulanacaktır.
12.4. Yarış Kurulunun bir hatası sonucu, sıralamaya itiraz eden tekne, bu başvurusunu, Yarış Ofisinden temin edeceği
“Finiş Sıralaması Düzeltme Talep Formu” ile Yarış Kurulu’na yapacaktır. Bu başvurusundan sonuç alamadığı takdirde,
Düzeltme Talebi hakkı saklıdır.
12.5. Trofede puan atma uygulanacaktır.
4-7 yarış tek atma, 8-11 çift atma, 12-15 üç atma 16 ve fazlası 4 atma uygulanacaktır.
Ödüller genel klasman ve özel ödüllerden oluşur. Trofe sonunun da Genel klasmandaki ilk beş yata verilir ve ayrıca her
etap sonunda dereceye giren ilk üç tekne ye verilir.
13. SORUMLULUK
Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar (Bakınız 2019 Kış Trofesi Genel yarış talimatları
sorumluluk maddesi). Tekne sorumlusu kayıt formunu imzalamakla, kendisinin ve teknede bulunan tüm ekibinin bu
kural ve talimatları okuduklarını ve sorumluluklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
14. SİGORTA
Yarışlara katılan her tekne geçerli bir Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortasına sahip olmalıdır.
15. DİĞER HUSUSLAR
Yarış ile ilgili sorularınız için Yarış Organizasyon Komitesi’ne müracaat ediniz.
Tel: 0252 316 23 10
Fax: 0252 316 53 38
Mobil: 0543 513 09 39, 0533 471 61 82
E-mail: [email protected], [email protected]

TIRHANDİL CUP ORGANİZASYON KOMİTESİ
14 Mart 2019