Yarış İlanı

Arama

OTOKAR TIRHANDİL CUP 2019 HALİL ÜNVER KIŞ TROFESİ

12-13 OCAK 2019
YARIŞ İLANI

1. UYGULANACAK KURALLAR
1.1. Uluslararası Yelken Federasyonu (WORLD SAILING) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017–2020.
1.2. ERA Bodrum Yelken Kulübü Genel Yarış Talimatları 2019.
1.3. Trofe Ön Yarış İlanı, bu Yarış İlanı ve yayınlanacak Ek yarış talimatları.
1.4. Uygulanacak kural ve talimatlardan en son güncelleştirilmiş hali geçerli olacaktır. Çelişki halinde en
son güncellenmiş olan ve Türkçe metin geçerli olacaktır.
2. YARIŞÇILARA DUYURULAR
2.1. Yarış duyuruları kulübün resmi web sitesi (www.tirhandilcup.com) ve sosyal ağ hesaplarında
duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği
taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.
2.2. Yarış Sekreterliği ERA Ofisinde olacaktır.
3. YARIŞ TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
3.1. Kulübün resmi web sitesi ve sosyal ağlarında duyurulacak olup bu şekilde yapılmış duyurular tüm
yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacaktır. Bu duyuruların incelenmesi her yarışçının kendi
sorumluluğundadır.
3.2. Yarış Komitesinin gerekli gördüğü durumlarda bazı değişiklikler sözlü olarak su üstünde ilan edilebilir.
Yarış Komitesi, uyarı işaretinden önce, gerekli gördüğü değişiklikleri, önceden ilan edilmiş VHF 09
Kanalından duyurarak yapabilir (RRS 90.2.c). Tüm yarışan tekneler telsiz anonslarını dinlemekle
yükümlüdür. Duyuruların alınmaması düzeltme talebi nedeni sayılmayacaktır.
4. KARADA VERİLECEKİŞARETLER
Hakem teknesi limanda/marinada bağlı bulunduğu sürece, karada verilecek işaretler için resmi işaret
direği sayılacaktır.
5. REKLAM
5.1. Katılımcılar, Yarış Organizasyon Komitesi tarafından sağlanacak yarış sponsoruna ait flama yada reklam
materyallerini organizasyonun belirttiği şekilde sergilemek zorundadır.
5.2. Diğer sponsorların reklamını taşıyan tekneler kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF’den temin
edecekleri reklam taşıma belgelerini vereceklerdir.
6. KATILIMŞARTLARIVEKAYIT
6.1. Yarışlar, esas olarak geleneksel yığma veya lamine ahşap malzemelerden inşa edilmiş GEZİ AMAÇLI,
YELKENLİ AĞIR DEPLASMAN YATLARI (TIRHANDİL) içindir.
6.2. Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış olarak, kayıt ücreti ile
beraber ERA yarış sekreterliğine, en geçte 12 Ocak Cumartesi günü saat 09:30’a kadar Brifingte Yarış
Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
6.3. Tekne kayıt ücreti 200 TL’dir.
Briefing başlama saatine kadar yazılı ve ıslak imzalı kaydını yaptırmamış veya kayıt ve varsa geçici lisans
(Bkz. 6.8) bedellerini yatırmamış tekneler yarışlara giremezler.
6.4. Organizasyon komitesi, kayıtların durumuna göre kategorileri belirleme, yeniden belirleme, birleştirme
veya ortadan kaldırma yetkisine sahiptir.
6.5. Teknelerdeki yarışçıların 2019 yılı için vizeli Sporcu Lisansı olmak zorundadır. Geçerli lisansı olmayan
yarışçılara geçici sporcu lisansı ERA Yarış Sekreterliği’nce çıkartılacak ve lisansı olmayan yarışçı kaydı

 

TIRHANDİL CUP 2019 KIŞ TROFESİ
II. AYAK YARIŞ İLANI
kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2019 yılı için tespit edilen geçici lisans ücreti 75 TL’dir. Türkiye’de ikamet
etmeyen yabancı uyruklu sporcularda lisans aranmaz.
6.6. Yarışlar tüm bölgelere ve yabancı yatçılara açıktır.
7. PROGRAM :
7.1. Otokar Tirhandil Cup Kış Trofesi 2. Ayak:
12.01.2019 Saat 09:00 - Skippers Briefing ve Kayıtların Kapanışı
12.01.2019 Saat 11:00 - Yarışların ilk start saati.
13.01.2019 Saat 11:00 - Yarışların ilk start saati.
Yarış günleri saat 14:30 dan sonra Uyarı İşareti ile yarış verilmeyecektir.
7.2. Rotalar: Brifing sırasında açıklanacak, programa göre uygulanacak olup, yarış kurulu hava koşullarına
göre hangi rota(lar)yı uygulayacağını ilan ederek duyuracaktır.

8. CEZASİSTEMLERİ
8.1. RRS Bölüm 2 ve/veya Kural 31 kurallarını ihlal eden tekne/tekneler, Bir Ceza dönüşü (360) kullanabilir
veya RRS 44.3 te belirtilen puan cezasını seçebilir. Bu ceza puanında sarı bayrak kuralı aranmaz ve
telsizle beyan esas alınır. Tekneler Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu dolduracaklardır. Deklarasyon
vermeyen tekne/tekneler ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.
8.2. Start cezaları, RRS 30.1-30.3-30.4 olarak uygulanır fakat teknenin ceza dönüşünü yapmaması
durumunda finish süresine % 10 ek süre ilave edilir. Teknenin hiçbir şekilde rate hesaplamasına ceza
girilmez ve rate hesaplarında gerçek finish zamanı esas alınır.
9. EKİP SINIRLAMALARI
Yarışlar için yatlarda bulundurulacak ekip sayısı en az üç olacak ve üst sınır uygulanmayacaktır.
10. ÖLÇÜ ve DENETLEMELER
Tekneler, yarıştan önce veya sonra performans değerlendirmeleri için ölçüme tabi tutulabilirler.
11. EMNİYET KURALLARI
11.1. Yarışacak teknelerde, bulunması gereken tüm emniyet malzemesi ve ekipmanın yarışlar süresince
mevcut bulundurulması teknenin kendi sorumluluğundadır.
11.2. Yarıştan çekilen tekne(ler) en kısa zamanda VHF Kanal 09’dan Yarış Kurulunu bilgilendirecektir ve
mesajın alındığından emin olacaktır. Buna uymayan tekneler hakkında Yarış Kurulu RRS Kural 2 uyarınca
protesto verebilir.
11.3. RRS Kural 27.1 uyarınca, Yarış Kurulunun, Uyarı işaretinden geç olmamak kaydı ile startta veya herhangi
bir dönüş şamandırasında uluslararası “Y” kod bayrağını bir seda işareti ile birlikte toka etmesi, can
yeleklerinin tüm yarışlar sırasında giyilme mecburiyetini belirtecektir. Aynı bayrağın karada işaret
direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin giyilmesini zorunlu kılar.(RRS
27.1 değişikliği)
11.4. Antrenör / Takip botları, TYF Destek Botu Kullanma Talimatında belirtilen teçhizat olmadan suda görev
alamayacaklar, su üstünde görev yapan tüm personel can yeleği takacaktır.
Aynı bayrağın karada işaret direğinde toka edilmesi ise, suda olunan tüm zamanlarda can yeleklerinin
giyilmesini zorunlu kılar.(RRS 27.1 değişikliği)
2019 ERA Genel Yarış Talimatları madde 20.2 ihlallerinde bu tekneler Yarış Komitesi tarafından
duruşmasız olarak diskalifiye edileceklerdir. (RRS kural 63.1 değişikliği)

 

TIRHANDİL CUP 2019 KIŞ TROFESİ
II. AYAK YARIŞ İLANI

12. PUANLAMA VE ÖDÜLLER
12.1. RRS Ek - A4 Az Puan Sistemi kullanılacaktır.
12.2. Bir tekneye puan cezası verildiğinde bu teknenin puanı DSQ dan daha kötü olmayacaktır.
12.3. Eşitlik halinde ISAF Kuralları RRS Ek A7 ve A8 uygulanacaktır.
12.4. Yarış Kurulunun bir hatası sonucu, sıralamaya itiraz eden tekne, bu başvurusunu, Yarış Ofisinden
temin edeceği “Finiş Sıralaması Düzeltme Talep Formu” ile Yarış Kurulu’na yapacaktır. Bu başvurusundan
sonuç alamadığı takdirde, Düzeltme Talebi hakkı saklıdır.
12.5. Trofede puan atma uygulanacaktır.
4-7 yarış tek atma, 8-11 çift atma, 12-15 üç atma 16 ve fazlası 4 atma uygulanacaktır.
Ödüller genel klasman ve özel ödüllerden oluşur. Trofe sonunun da Genel klasmandaki ilk beş yata verilir
ve ayrıca her etap sonunda dereceye giren ilk üç tekne ye verilir.
13. SORUMLULUK
Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar (Bakınız 2019 Kış Trofesi Genel yarış
talimatları sorumluluk maddesi). Tekne sorumlusu kayıt formunu imzalamakla, kendisinin ve teknede
bulunan tüm ekibinin bu kural ve talimatları okuduklarını ve sorumluluklarını peşinen kabul ve taahhüt
ederler.
14. SİGORTA
Yarışlara katılan her tekne geçerli bir Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortasına sahip olmalıdır.
15. DİĞER HUSUSLAR
Yarış ile ilgili sorularınız için Yarış Organizasyon Komitesi’ne müracaat ediniz.
Tel: 0252 316 23 10
Fax: 0252 316 53 38
Mobil: 0543 513 09 39, 0533 471 61 82
E-mail: [email protected], [email protected]

TIRHANDİL CUP ORGANİZASYON KOMİTESİ
10 Ocak 2019